Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Tiệc nhỏ mừng Sinh nhật "3 người đàn ông họ Vũ " cùng chung 1 ngày

04 THÁNG 5/2017
Vũ Hoàng Việt , Vũ Anh Khoa, Vũ Doãn Bình 
Từ trái sang : Bống và mẹ Hương, ba Bình.
Từ phải sang : Tí Ti, cu Bi và Mẹ Thơ, ba Việt . 
Thêm ông nội ...
(Kiểm tra quân số, hóa ra toàn lính họ VŨ, chỉ trừ 2 người phụ nữ đều họ BÙI !)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét