Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

VUI CUỐI TUẦN

BẢN GIAO HƯỞNG CUỘC SỐNG

KHÓ TRẢ LỜI !

SIÊU ĐẰNG NỊCH SẾP !
 ( Chữ trong hình vẽ )
Hình 1 - Dạ, sếp đi đái ạ !
Hình 2 - Mịa, run vãi đái. Nói gì bây giờ ?
Hình 3 - Sếp bận thế mà vẫn đích thân đi ...đái, em nể sếp quá đy !
           - A đù ! Vãi cả đái ra quần !

--------------------------------------
Sưu tầm trên mạng

1 nhận xét: